1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:
Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận thiết bị giữa Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường và Khách hàng.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường và Khách hàng mua sản phẩm của Công ty (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán)

3. ĐỊA ĐIỂM GIAO – NHẬN THIẾT BỊ:
Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường sẽ giao sản phẩm cho Khách hàng tại địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng được đề cập tại Hợp đồng hoặc Bàn giao trực tiếp sản phẩm tại xưởng sản xuất của công ty

4. QUY TRÌNH GIAO – NHẬN
Nguyên tắc chung: Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường chỉ giao thiết bị cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này.

Việc giao sản phẩm cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao sản phẩm cho chính người giao kết hợp đồng.

Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao thiết bị không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường có quyền từ chối giao thiết bị và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao sản phẩm không thành công.

Trong mọi trường hợp Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường sẽ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

Trước khi tiến hành bàn giao thiết bị nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm giao hàng.

Tại thời điểm bàn giao- nhận hàng, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng sản phẩm, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

Nhân viên Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường khi thực hiện thủ tục bàn giao sản phẩm sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng thiết bị lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có).

Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phảm.

Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường đã giao thiết bị và Khách hàng đã nhận thiết bị đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng.

Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

5. THỜI GIAN GIAO SẢN PHẨM
Thời gian giao sản phẩm theo quy định cụ thể tại hợp đồng. Trong thời gian chờ đợi nhận sản phẩm, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline HOTLINE 0986814283 –  hoặc gửi yêu cầu qua Email quangdaicm1@gmail.com để nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường có thể trợ giúp cho Khách hàng.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
1. BỘ PHẬN CHUYỂN HÀNG
Hỗ trợ miễn phí tìm kiếm đối tác vận chuyển cho khách hàng

+ Xe khách

+ Xe tải vận chuyển hàng

+ Các đối tác chuyên vận chuyển hàng như: Bưu điện Việt Nam, Viettel Post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm….

2. THỜI GIAN GIAO HÀNG
Đúng thời gian quy định cụ thể trong hợp đồng.

Quý khách hàng được phục vụ nhanh nhất, chu đáo nhất; được liên hệ ngay và báo giá khi Khách hàng để lại thông tin trên website Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường hay Email: iquangdaicm1@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp: 0986814283

3. KHIẾU NẠI VẬN CHUYỂN
Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường sẽ thông tin kịp thời cho Khách hàng.
Nếu có bất kỳ khiếu nại khách hàng liên hệ Email: quangdaicm1@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp: 0986814283