Catalog sản phẩm của Bách Hóa Inox

Bách Hóa Inox là đơn vị chuyên gia công inox theo yêu cầu, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ catalog tất cả các sản phẩm mà chúng tôi gia công chế tao được. Kính mời toàn thể quý khách hàng cùng theo dõi.

ảnh bìa catalog sản phẩm của Bách Hóa Inox

Catalog sản phẩm của Bách Hóa Inox

850.000
4.000.0004.500.000
11.050.00017.050.000
90.000120.000
120.000150.000
-11%
133.000136.000
90.000150.000
900.0001.100.000
2.400.0002.900.000
25.000.00037.000.000
-5%
105.000
-14%
90.000
-17%
100.000
510.000813.000
90.000150.000
6.250.00012.500.000
3.750.0004.950.000
-17%
1.550.00065.000.000
-4%
21.500.000
-17%
-4%
1.600.0002.350.000
23.000.00035.000.000
110.000360.000
3.250.0006.850.000
-12%
111.000143.000
-11%
133.000136.000
100.000160.000
2.400.0002.900.000
-17%
100.000
900.0001.100.000
90.000150.000
-13%
130.000136.000
2.050.0002.850.000
90.000150.000
2.550.0003.050.000
750.000970.000
1.050.0003.950.000
1.500.0004.500.000
120.0003.250.000
900.0001.100.000
120.000950.000
21.250.00030.050.000
1.550.00035.000.000
550.000
-7%
2.650.000
1.050.0003.950.000
750.000970.000
90.000150.000
2.550.0003.050.000
120.0003.250.000
120.000155.000
90.0002.300.000
90.000150.000
-4%
115.000
900.0001.100.000
-8%
110.000
150.000180.000
5/5 (1 Review)

Trả lời