Bản vẽ mô phỏng cửa hàng xăng dầu có hệ thống mương gom dầu tràn

Bách Hóa Inox xin chia sẻ bản vẽ mô phỏng cửa hàng kinh doanh xăng dầu có hệ thống mương gom dầu tràn và sử dụng các thiết bị vớt váng dầu ra khỏi nước thải.

Cửa hàng xăng dầu là 1 nguồn tiềm ẩn nguy cơ phát thải các loại dầu hóa chất vào môi trường.

bản vẽ cửa hàng xăng dầu sử dụng hệ thống máng thoát nước Bản vẽ mô phỏng cây xăng 3D

Nguồn: Bách Hóa Inox 

8.700.0009.300.000
24.000.00024.540.000
41.302.000424.540.000
23.800.00024.200.000
12.320.00013.650.000
48.800.00050.200.000
59.341.000624.540.000
59.341.000624.540.000
5/5 (1 Review)

Trả lời