Chia sẻ bản vẽ bố trí vỉ thoát sàn inox cho nhà tắm WC – file Autocad

Xin chào mọi người lại là Đại đây!

Hôm nay, mình xin chia sẻ bản vẽ vị trí vỉ thoát sàn inox cho nhà tắm WC – file Autocad. Kính mời mọi người cùng xem nhé

bản vẽ vỉ thoát sàn nhà tắm

Bản vẽ vỉ thoát sàn inox nhà tắm thiết kế sẵn

Nguồn:Bách Hóa Inox

720.0001.664.800
90.000120.000
720.0001.664.000
120.000155.000
750.000970.000
120.000155.000
450.000540.000
120.000155.000
5/5 (1 Review)

Trả lời