Chia sẻ bản vẽ chậu rửa đơn có 3 vòi đạp chân cho nhà máy

Xin chào mọi người lại là Đại đây!

Hôm nay mình chia sẻ bản vẽ và hình ảnh thực tế khách hàng đặt hàng chậu rửa có vòi đạp chân của bên mình nghen.

Mời mọi người cùng theo dõi

Bản vẽ bồn rửa tay có 3 vòi đạp chân

bản vẽ chậu rửa có 3 vòi đạp chân bản vẽ chậu rửa có 3 vòi đạp chân bản vẽ chậu rửa có 3 vòi đạp chân bản vẽ chậu rửa có 3 vòi đạp chân bản vẽ chậu rửa có 3 vòi đạp chân

Nguồn: Bách Hóa Inox

-14%
735.000
950.000
4.000.0004.500.000
750.000
-9%
1.680.000
4.000.0004.500.000
5/5 (1 Review)

Trả lời