Chia sẻ bản vẽ khung giá để đồ kỹ thuật – trong nhà xưởng

Bách Hóa Inox xin chia sẻ bản vẽ của khung giá để đồ kỹ thuật trong nhà xưởng – một công cụ hữu hiệu để đồ trong các nhà xưởng.

Sản phẩm này phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác như tiện -phay….

Bản vẽ khung giá để đồ kỹ thuật

Bản vẽ khung giá để đồ kỹ thuật

Nguồn: Bách Hóa Inox

5/5 (1 Review)

Trả lời